Olika varianter av vaccinationer

Idag finns det vaccin för en mängd olika saker. Dels är det vaccinationer redan då man är liten, dels går det att boka vaccination i Stockholm för specifika saker. Till exempel om du ska resa bort och behöver vaccinera dig mot något som finns i det specifika land du ska till. 

Vaccin i sig är ett form av läkemedel, som skyddar mot olika sorters sjukdomar. Man arbetar än idag med att få fram vaccin mot fler sjukdomar och förbättra de vaccin som finns.

Vad kan man vaccinera sig mot?

Det som man främst vaccinerar sig mot, det är olika varianter av infektionssjukdomar som sprids med bakterier eller virus. Du som vill ha en vaccination Stockholm kan bland annat vaccinera dig mot TBE, Bältros, Influensa, Gula febern, Hepatit A, Hepatit B, Kolera, Tyfoid, Difteri, Kikhosta, Meningokocker, Mässling, Polio, Påssjuka, Röda hund, Stelkramp.

Vaccination för barn

Här i Sverige har vi det som så att alla barn, de erbjuds ett antal vacciner genom vaccinationsprogrammet för barn. Detta kostar inget samt att det sker då via barnavårdscentraler och elevhälsan.

Vaccination för vuxna

Som vuxen finns det vissa saker du måste fylla på, om du vill ha ett fortsatt skydd. Det gäller bland annat difteri och stelkramp.

Sedan är det även då bra att ta vissa vaccin, inför resor, det gäller både barn och vuxna. Detta är då bra att boka in i rätt tid, innan resan.

19 Jun 2022